De schrijvers van het Zonder Werkboek

Philippe Blankert was management development manager en loopbaanadviseur bij een telecom bedrijf maar kwam 2002/2003 op straat te staan. Na 300 afwijzingen bij sollicitaties (ondanks 38 jaar, academische opleiding) werd hij boos en begon hij zijn eigen visie over werkgelegenheid op te schrijven, en de repressie op werklozen: hij richtte 1 dag na de verkiezingen (23 januari 2003) ikwilwerken.nl. Hij vond namelijk dat het politieke establishment (ook links!) tijdens de verkiezingsdebatten er niets van begreep. Bij ikwilwerken/de bond voor werkzoekenden zijn inmiddels 3.000 mensen aangesloten.

Daarnaast richtte hij samen met Leo Bijl een brancheorganisatie op voor WEL goede reïntegratiebedrijven - De Bestemming, zie www.kiesjereintegratie.nl. Weer later richtte hij zelf het reintegratiebureau www.MidlifeTop.nl op, en hij is ook advieswerk gaan doen vanuit zelf opgerichte Blankert Consultancy BV voor advieswerk aan bedrijven die sociaal verantwoord willen ondernemen (de site www.ideaalondernemen.nl is in opbouw). Op het moment verricht hij een hele leuke adviesopdracht op dat gebied. Philippe heeft na 1,5 jaar uitkering en 300 afwijzingen zijn eigen ondernemerschap goed ontdekt, is hier heel blij mee en hopelijk zulle meer ondernemingen volgen! Philippe is van mening dat de diepe angst die je bij vele afwijzingen hebt gevoeld je altijd bij blijft, en uit idealisme blijft hij daarom ikwilwerken aanvoeren en is hij (evenees onbezoldigd en ongesubsidieerd) voorzitter van de Vereniging Basisinkomen. Philippe is vanmening dat werklozen en ex-werklozen (mensen die de angst goed gevoeld hebben - meer dan een paar maanden werkloos zijn!) zich moeten verenigen en hun toegenomen maatschappelijk inzicht moeten gebruiken om zich in te zetten voor een rechtvaardiger maatschappij. Dit gaat tevens gepaard met ontmaskering van vele hypcirisiën van ons huidige Poldermodel die door kabinet, FNV en VNO-NCW hardnekking in stand worden gehouden. Philippe is een gedoodverfd voorstander van MKB en mensen die eigen ondernemingen starten en uitbouwen.


Lex Scholten (1956) studeerde natuurkunde en promoveerde in 1988 op onderzoek in Elementaire Deeltjes Fysica. Daarna ging hij zich bezig houden met professionele softwareontwikkeling en werkte 14 jaar voor het consultancybedrijf Cap Gemini, waarbij hij zes jaar lid was van de ondernemingsraad.
Gaandeweg raakte hij beroepsmatig steeds meer betrokken bij organisatievraagstukken en hielp hij organisaties om zich te verbeteren, veelal door slimme inzet van informatie technologie. Hij groeide uit tot de procesbegeleider, die bij uitstek in staat is belangentegenstellingen te overbruggen en partijen te stimuleren ‘het beste’ uit hun samenwerking te halen.

Begin 2003 was Lex één van de duizend medewerkers, die het bedrijf moesten verlaten vanwege het “zware economische weer”. Aangezien sollicitaties weinig succes opleveren, zoekt hij andere wegen om zijn energie constructief op belangrijke zaken te richten.
Zo is hij actief deelnemer en bestuurlid bij Stichting Talent Plus, waarin hoogopgeleide ervaren professionals elkaar via netwerkcontacten weer aan het werk proberen te helpen.
Daarnaast vormt hij met Philippe Blankert binnen de Stichting IkWilWerken een krachtige, idealistische tandem, die het werklozenlegioen een stem willen geven. Verder is hij betrokken bij tal van initiatieven rond het thema “Maatschappelijk verantwoord ondernemen”.

Lex is in zijn element als projectleider/adviseur in verandertrajecten. Hij heeft speciale interesse voor en kennis van maatschappelijk bewust ondernemen, cultuur- en leiderschapsvraagstukken. Hij is bedreven in het ontwikkelen en gebruiken van samenwerking om zo alle talenten binnen het team tot een geheel te maken dat “meer is dan de som der delen”. Informatie kunt u verkrijgen via a.j.scholten[AT]planet.nl of via www.motivaty.com


Christa van den Berg is in 2002 afgestudeerd als architect, maar werkt sinds augustus 2003 als freelance journalist. Ze schrijft over van alles en nog wat en vindt vooral achtergrondartikelen die echt ergens over gaan en human interest stukken leuk om te schrijven. Maar het meeste plezier haalt ze misschien wel uit het verzinnen van prozateksten en gedichten, iets wat altijd aan haar knaagt, maar waarvoor meestal de tijd en rust ontbreekt.

Ze heeft meegeschreven aan Zonder Werkboek, omdat ze uit ervaring weet hoe het is werkloos te zijn. En omdat ze zich vaak heeft geërgerd aan de huidige onzinnige regelgeving. Ook het beeld dat veel mensen nog steeds hebben van werklozen wil ze graag veranderen, want de gedachte dat iemand met een goede opleiding en wat ervaring altijd wel ergens aan de slag kan, blijkt helaas niet te kloppen.

Voor meer informatie en voorbeelden van haar werk kunt u kijken opwww.christavandenberg.nl


De cartoonisten kijken reikhalzend uit naar aanbiedingen voor cartoons in dagbladen en tijdschriften. Zij zijn te bereiken via de uitgever: SWPbook.com, Rob van der Poel, Amsterdam

[webdesign]